بازی مازندرانی دایره بازی (daire bazi)

در این بازی ابتدا با استفاده از گچ پنج دایره روی زمین کشیده می‌شود و در هر دایره شماره‌ای را به عنوان امتیاز می‌نویسند…

بازی مازندرانی دایره بازی  بازی های مازندرانی  بازی های محلی

بازی دایره بازی

بازی مازندرانی دایره بازی , بازی های مازندرانی , بازی های محلی , بازی های بومی مازندران , بازی های شمالی , بازی های بومی , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی محلی مازندرانی , بازی های محلی مازندران , بازی دایره بازی , بازی بومی مازندران

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۴ نفر
جنس و گروه سنی: پسران و دختران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه تمرکز و دقت

شرح بازی: در این بازی ابتدا با استفاده از گچ پنج دایره روی زمین کشیده می‌شود و در هر دایره شماره‌ای را به عنوان امتیاز می‌نویسند. یکی از بازیکنان با چشمان بسته، پشت خط شروع می‌ایستد. بعد به طرف دایره‌ها حرکت می‌‎کند و با گچ درون دایره‌ها را علامت می‌زند، اگر علامت درون دایره را درست، در داخل آن بزند، امتیاز آن قسمت را کسب می‌کند. در پایان بازیکنی که بیشترین امتیاز را بگیرد، برنده بازی محسوب می‌‎شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0