بازی مازندرانی چال چش

شرح بازی: در این بازی ابتدا با گچ دایره‌ای کوچک، به قطر یک متر روی زمین رسم می‌شود…

بازی مازندرانی  بازی های مازندرانی  بازی چال چش

بازی چال چش

بازی مازندرانی , بازی های مازندرانی , بازی چال چش , بازی مازندرانی چال چش , بازی های بومی مازندرانی , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی های شمالی , بازی بومی مازندرانی , بازی محلی مازندرانی , بازی های محلی , بازی های محلی شمالی , بازی های محلی مازندران

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: ۱۱ نفر
جنس و گروه سنی: پسران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: حس رقابت سازنده، همکاری و تعاون، صبر و بردباری، شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه چابکی عضلانی، سرعت کنش و واکنش، تمرکز و دقت

شرح بازی: در این بازی ابتدا با گچ دایره‌ای کوچک، به قطر یک متر روی زمین رسم می‌شود. یک بازیکن در داخل دایره قرار می‌گیرد که هدف بازیکنان خارج دایره است. با گچ دایره بزرگ‌تری دور دایره اول، روی زمین رسم می‌شود. بازیکنان گروه مدافع باید با فاصله معین، در آن قرار گیرند. آنها باید مانع از ورود گروه مهاجم به داخل دایره شوند و نگذارند بازیکن داخل دایره کوچک را لمس کند. اگر موفق شوند بازیکنی از گروه مهاجم را که قصد دارد وارد دایره شود لمس کنند آن بازیکن، به اصطلاح می‌‎سوزد و از بازی خارج می‌شود. گروه مهاجم در بیرون دایره با فاصله معین از یکدیگر، قرار می‌گیرند. آن‌ها باید وارد دایره بزرگ و بعد کوچک شوند و بازیکن داخل دایره کوچک را با دست بزنند و بدون اینکه توسط بازیکنان داخل، لمس شوند از دایره خارج شوند. در این صورت برنده بازی محسوب می‌شوند. اگر یکی از بازیکنان مهاجم بتواند یکی از بازیکنان داخل دایره را دور بزند، بدون اینکه توسط بازیکنان داخل لمس شود و بعد از دایره خارج شود، آن بازیکن به اصطلاح می‌سوزد و از بازی خارج می‌شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0