گیاه پوششی ارس ( سرو کوهی ) Juniperus.horizontalis

این گیاه از خانواده Cupressaceae و خاستگاه آن بیشتر نیمکره شمالی می‌باشد…

گیاه پوششی ارس  گل و گیاه زینتی  گیاه ارس  عکس گیاه ارس

گیاه پوششی ارس

گیاه پوششی ارس , گل و گیاه زینتی , گیاه ارس , عکس گیاه ارس , کاشت گیاه ارس , نگهداری گیاه ارس , شرایط نگهداری گیاه ارس , گل ارس , گیاه سرو کوهی , کاشت گیاه سرو کوهی , سرو کوهی , ارس , کاشت ارس , کاشت سرو کوهی , نگهداری گیاه سرو کوهی , نگهداری سرو کوهی , گیاهان پوششی , گل های پوششی , ایجاد فضای سبز

گیاهان پوششی

ارتفاع: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

برگساره: آبی مایل به سبز

نور: آفتاب کامل

سازگاری: ۴۶- درجه سانتی‌گراد

افزایش: تیل (قلمه) – تیل باید پاشنه‌دار باشد و از کارشناس باغبانی مشورت بگیرد.

ویژگی: مناسب شیب‌ها و شیب‌های تند – کناره – سواحل و حاشیه‌ها

سرو کوهی

گیاه پوششی ارس , گل و گیاه زینتی , گیاه ارس , عکس گیاه ارس , کاشت گیاه ارس , نگهداری گیاه ارس , شرایط نگهداری گیاه ارس , گل ارس , گیاه سرو کوهی , کاشت گیاه سرو کوهی , سرو کوهی , ارس , کاشت ارس , کاشت سرو کوهی , نگهداری گیاه سرو کوهی , نگهداری سرو کوهی , گیاهان پوششی , گل های پوششی , ایجاد فضای سبز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0