گیاه پوششی میچلا Mitchella.repens

این گیاه پوششی به سایه زیاد مقاوم است…

گیاه پوششی میچلا  گل و گیاه زینتی  گیاه میچلا

گیاه پوششی میچلا

گیاه پوششی میچلا , گل و گیاه زینتی , گیاه میچلا , عکس گیاه میچلا , گل میچلا , گل های زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , کاشت گیاه میچلا , تقسیم گیاه میچلا , نیاز گیاه میچلا , ایجاد فضای سبز

گل و گیاه زینتی

رنگ: سفید

ارتفاع: ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

برگساره: سبز تیره

نور: سایه

سازگاری: ۲۹- درجه سانتی‌گراد

افزایش: بذر – افکندن شاخه در بهار – تقسیم بوته

ویژگی: مقاومت به سایه زیاد – رشد آهسته

گیاهان پوششی

گیاه پوششی میچلا , گل و گیاه زینتی , گیاه میچلا , عکس گیاه میچلا , گل میچلا , گل های زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , کاشت گیاه میچلا , تقسیم گیاه میچلا , نیاز گیاه میچلا , ایجاد فضای سبز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0