گیاه پوششی پاپیتال ( عشقه ) Hedera.helix

این گیاه از خانواده Araliaceae و خاستگاه آن جزایر قناری می‌باشد…

گیاه پوششی پاپیتال  گل و گیاه زینتی  گیاهان پوششی

گیاه پوششی پاپیتال

گیاه پوششی پاپیتال , گل و گیاه زینتی , گیاهان پوششی , گیاه پاپیتال , عکس گیاه پاپیتال , کاشت گیاه پاپیتال , نگهداری گیاه پاپیتال , تقسیم گیاه پاپیتال , بذر گیاه پاپیتال , نیاز گیاه پاپیتال , ایجاد فضای سبز , گیاه عشقه , عکس گیاه عشقه , کاشت گیاه عشقه , نگهداری گیاه عشقه , شرایط نگهداری گیاه عشقه , گل های پوششی

گیاهان پوششی

ارتفاع: ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر

رنگ: مایل به سبز

گلدهی: شهریور

برگساره: سبز تیره – بالارونده چسبنده

سازگاری: ۲۹- درجه سانتی‌گراد

افزایش: تیل در بهار یا تابستان از شاخه‌های در حال رویش

ویژگی: ارقام زیادی دارد – گیاهی مناسب مکان‌های سایه‌دار

گیاه عشقه

گیاه پوششی پاپیتال , گل و گیاه زینتی , گیاهان پوششی , گیاه پاپیتال , عکس گیاه پاپیتال , کاشت گیاه پاپیتال , نگهداری گیاه پاپیتال , تقسیم گیاه پاپیتال , بذر گیاه پاپیتال , نیاز گیاه پاپیتال , ایجاد فضای سبز , گیاه عشقه , عکس گیاه عشقه , کاشت گیاه عشقه , نگهداری گیاه عشقه , شرایط نگهداری گیاه عشقه , گل های پوششی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0