گیاه پوششی ورسک ( خلنگ ) Erica.carnea

این گیاه زیبا از خانواده Ericaceae و خاستگاه آن آفریقای جنوبی است…

گیاه پوششی ورسک  گل و گیاه زینتی  گل های زینتی  گیاهان پوششی

گیاه پوششی ورسک

گیاه پوششی ورسک , گل و گیاه زینتی , گل های زینتی , گیاهان پوششی , گل های پوششی , گیاه ورسک , گل ورسک , کاشت گل ورسک , کاشت گیاه ورسک , بذر گیاه ورسک , افزایش گل ورسک , شرایط نگهداری گل ورسک , گل خلنگ , گیاه خلنگ , گیاه پوششی خلنگ , عکس گیاه خلنگ , کاشت گیاه خلنگ , ایجاد فضای سبز , گل اریکا , کاشت گل اریکا , شرایط نگهداری گل اریکا , عکس گل اریکا

گل های پوششی

رنگ: سرخ

ارتفاع: ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

گلدهی: ابتدای بهار

برگساره: سوزنی کوچک

سازگاری: ۴۶- سانتی‌متر

نور: سایه

افزایش: قلمه (تیل) در تابستان از شاخه‌های انتهایی رویشی

ویژگی: نیازمند خاک شل (نرم) با زهکش خوب

گل خلنگ

گیاه پوششی ورسک , گل و گیاه زینتی , گل های زینتی , گیاهان پوششی , گل های پوششی , گیاه ورسک , گل ورسک , کاشت گل ورسک , کاشت گیاه ورسک , بذر گیاه ورسک , افزایش گل ورسک , شرایط نگهداری گل ورسک , گل خلنگ , گیاه خلنگ , گیاه پوششی خلنگ , عکس گیاه خلنگ , کاشت گیاه خلنگ , ایجاد فضای سبز , گل اریکا , کاشت گل اریکا , شرایط نگهداری گل اریکا , عکس گل اریکا

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0