گیاه پوششی عبری Iberis.sempervirens

زمان گلدهی این گیاه بسیار زیبا از اردیبهشت تا خرداد است…

گیاه پوششی عبری  گل و گیاه زینتی  عکس گل عبری  گیاه عبری

گیاه پوششی عبری

گیاه پوششی عبری , گل و گیاه زینتی , عکس گل عبری , گیاه عبری , گل پوششی عبری , عکس گیاه عبری , عکس گیاه پوششی عبری , گل های پوششی , گیاهان پوششی , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , آموزش گلکاری , گل های زینتی , کاشت گل عبری , نگهداری گل عبری , نیاز گل عبری , شرایط نگهداری گل عبری , آموزش کاشت گیاه عبری , بذر گیاه عبری , گل عبری

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۳۰ سانتی‌متر

رنگ: سفید

گلدهی: اردیبهشت و خرداد

نور: آفتاب کامل

افزایش: تقسیم بوته اوایل بهار – تیل نرم تابستان – بذر بهار (به سادگی ریشه می‎دهد)

برگساره: همیشه سبز – برگ باریک

سازگاری: (۳۴-) درجه سانتی‌گراد

ویژگی: نیازمند خاک مرطوب – هرس فقط پس از گلدهی در بهار

گیاهان پوششی

گیاه پوششی عبری , گل و گیاه زینتی , عکس گل عبری , گیاه عبری , گل پوششی عبری , عکس گیاه عبری , عکس گیاه پوششی عبری , گل های پوششی , گیاهان پوششی , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , آموزش گلکاری , گل های زینتی , کاشت گل عبری , نگهداری گل عبری , نیاز گل عبری , شرایط نگهداری گل عبری , آموزش کاشت گیاه عبری , بذر گیاه عبری , گل عبری

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0