بازی مازندرانی رابط ( Rabet )

شرح بازی: در این بازی ابتدا با گچ خانه‌ها و راهروهایی به تعداد مورد نیاز، روی زمین ترسیم می‌کنند…

بازی مازندرانی رابط  بازی رابط  بازی های محلی  بازی های مازندرانی

بازی مازندرانی رابط

بازی مازندرانی رابط , بازی رابط , بازی های محلی , بازی های مازندرانی , بازی های محلی مازندران , بازی های بومی شمال , بازی ها شمالی , بازی های سنتی , شرح بازی رابط , بازی های محیطی , بازی بومی محلی , بازی های بومی , عکس بازی رابط , آموزش بازی رابط , چگونگی بازی رابط , بازی محلی رابط , بازی قدیمی رابط , بازی سنتی رابط

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: ۸ نفر
وسایل مورد نیاز: زمین هموار و گچ
جنس و گروه سنی: مردان، نوجوانان و جوانان
اهداف عمومی: تفریحی و سرگرمی
اهداف اختصاصی: توسعه سرعت کنش و واکنش، توان و چابکی

بازی رابط

بازی مازندرانی رابط , بازی رابط , بازی های محلی , بازی های مازندرانی , بازی های محلی مازندران , بازی های بومی شمال , بازی ها شمالی , بازی های سنتی , شرح بازی رابط , بازی های محیطی , بازی بومی محلی , بازی های بومی , عکس بازی رابط , آموزش بازی رابط , چگونگی بازی رابط , بازی محلی رابط , بازی قدیمی رابط , بازی سنتی رابط

شرح بازی: در این بازی ابتدا با گچ خانه‌ها و راهروهایی به تعداد مورد نیاز، روی زمین ترسیم می‌کنند. بازیکنان به دو گروه چهار نفری الف وب تقسیم می‌شوند. به قید قرعه یک گروه به عنوان شروع‌کننده بازی تعیین می‌شوند و در بیرون زمین بازی قرار می‌گیرند. و گروه دیگر در داخل راهروها با آرایش خاصی استقرار می‌یابند. بازی به این صورت آغاز می‌شود که بازیکنان گروه الف بدون اینکه توسط بازیکنان گروه ب گرفته شوند (لمس شوند) و یا روی خط لگد کنند و یا وارد راهروها شوند، باید وارد خانه‌ها شده و به نقطه اول باز گردند.
گروه ب که در راهروها قرا دارند، باید مانع شوند که بازیکنان از خارج بازی وارد خانه‌ها شوند و اگر بازیکنان گروه الف وارد خانه‌ها شده بدون اینکه روی خط لگد کنند و یا وارد خانه‌ها شوند با بلندکردن دستان خود به داخل خانه به طوری که پا داخل راهرو قرار داشته باشد، باید سعی کنند بازیکن داخل خانه را بگیرند و مانع از آن شوند که این بازیکن وارد خانه بعدی شود. اگر موفق شوند که هر بازیکنی از از گروه الف را در خانه یا در حین عبور بزنند آن بازیکن از بازی خارج می‌شود.
اگر هر یک از بازیکنان گروه الف بتوانند به طور صحیح به ترتیب خانه‌ها یک، دو، سه و چهار و یا باالعکس را طی کنند و از داخل خانه‌ها،به بیرون بازی بیایند، می‌‎گویند: «رابط» و آن گروه برنده بازی محسوب می‌شود و بازی دوباره توسط گروه برنده یعنی الف آغاز می‌شود. ولی اگر گروه ب همه بازیکن را زدند و از بازی خارج کردند، برنده بازی محسوب می‌شود و گروه ب باید بازی را آغاز کند و بازی به همین شکل ادامه می‌یابد.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی های محلی

0