گیاه پوششی راعی ( علف چای ) (متامتی ) Hypericum.calucinum

این گیاه از خانواده Hypericaceae و خاستگاه آن مناطق مدیترانه‌ای است…

گیاه پوششی راعی  گل راعی  گل و گیاه زینتی  گل های پوششی

گیاه پوششی راعی

گیاه پوششی راعی , گل راعی , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , گل علف چای , گل متامتی , عکس گل راعی , تقسیم گل راعی , کاشت گل راعی , نگهداری گل راعی , آبیاری گل راعی , شرایط نگهداری گل راعی , گیاه راعی , عکس گیاه راعی , گیاه علف چای , کاشت گیاه علف چای , گیاه متامتی

گیاهان پوششی

ارتفاع: ۳۰ سانتی‌متر

رنگ: زرد روشن

گلدهی: تیر تا مرداد

نور: نیم‌سایه

برگساره: پس از استقرار، برگ‌های متراکم

افزایش: بذر – تقسیم بوته – تیل (قلمه) – تقسیم بوته در بهار – قلمه نرم آخر تابستان

سازگاری: (۲۳-) درجه سانتی‌گراد

ویژگی: به راحتی توسط استولون توسعه می‌یابد.

گل علف چای

گیاه پوششی راعی , گل راعی , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , گل علف چای , گل متامتی , عکس گل راعی , تقسیم گل راعی , کاشت گل راعی , نگهداری گل راعی , آبیاری گل راعی , شرایط نگهداری گل راعی , گیاه راعی , عکس گیاه راعی , گیاه علف چای , کاشت گیاه علف چای , گیاه متامتی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0