گیاه پوششی مادمان ( اپیمدیوم ) Epimedium.grandiflorum

این گیاه بومی کشورهای چین، ژاپن و کره است…

گیاه پوششی مادمان  گل و گیاه زینتی  گیاه اپیمدیوم  گل اپیمدیوم

گیاه پوششی مادمان

گیاه پوششی مادمان , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , عکس گل مادمان , عکس گیاه مادمان , کاشت گیاه مادمان , کاشت گل مادمان , نگهداری گیاه مادمان , گیاهان پوششی , شرایط نگهداری گل مادمان , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , انواع گل های پوششی , انواع گیاهان پوششی , گیاه اپیمدیوم , گل اپیمدیوم , گیاه اپی مدیوم , خواص گیاه اپی مدیوم , آبیاری اپیمدیوم , نگهداری اپیمدیوم

گیاهان پوششی

رنگ: زرد، سفید، سبز خاکستری

گلدهی: اردیبهشت تا تیر

ارتفاع: ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

نور: نیم‌سایه

برگساره: متراکم

سازگاری: (۴۰-) درجه سانتی‌گراد

افزایش: تقسیم بوته در پاییز

ویژگی: در هر خاکی رشد می‌کند

گیاه اپیمدیوم

گیاه پوششی مادمان , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , عکس گل مادمان , عکس گیاه مادمان , کاشت گیاه مادمان , کاشت گل مادمان , نگهداری گیاه مادمان , گیاهان پوششی , شرایط نگهداری گل مادمان , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , انواع گل های پوششی , انواع گیاهان پوششی , گیاه اپیمدیوم , گل اپیمدیوم , گیاه اپی مدیوم , خواص گیاه اپی مدیوم , آبیاری اپیمدیوم , نگهداری اپیمدیوم

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0