گیاه پوششی ذغال اخته Cornus.canadensis

برگ‌های این گیاه زیبا در تمام فصول سال سبز است و برای ایجاد فضای سبز بسیار مناسب می‌باشد…

گیاه پوششی ذغال اخته  گل و گیاه زینتی  گل های پوششی

گیاه پوششی ذغال اخته

گیاه پوششی ذغال اخته , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , عکس گیاه ذغال اخته , عکس گل ذغال اخته , کاشت گیاه ذغال اخته , کاشت گل ذغال اخته , نگهداری گیاه ذغال اخته , شرایط نگهداری گل ذغال اخته , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , آموزش گلکاری

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۲۲ سانتی‌متر

رنگ: گل‌های کوچک زرد

نور: سایه

گلدهی: اردیبهشت تا خرداد

برگساره: همیشه سبز

افزایش: افکندن (خوابانیدن) در بهار یا اوایل تابستان – تقسیم بوته

سازگاری: تا (۴۶-) درجه سانتی‌گراد

ویژگی: توسعه توسط ریشه‌ها

گیاهان پوششی

گیاه پوششی ذغال اخته , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان پوششی , عکس گیاه ذغال اخته , عکس گل ذغال اخته , کاشت گیاه ذغال اخته , کاشت گل ذغال اخته , نگهداری گیاه ذغال اخته , شرایط نگهداری گل ذغال اخته , ایجاد فضای سبز , آموزش باغبانی , آموزش گلکاری

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0