گیاه بالارونده پیچ برفی ( پرژنو ) Polygonum.auberti

گیاهی بسیار تند رشد با گل‌های سفید است که در تابستان پدیدار می‌شوند…

گیاه بالارونده پیچ برفی  گیاه پیچ برفی  گل و گیاه زینتی

گیاه بالارونده پیچ برفی

گیاه بالارونده پیچ برفی , گیاه پیچ برفی , گل و گیاه زینتی , عکس گیاه پیچ برفی , گیاه پرژنو , پیچ برفی , عکس پیچ برفی , گل پیچ برفی , گیاهان بالارونده , گیاهان خزنده , گل های بالارونده , گل پرژنو , کاشت پیچ برفی , معرفی پیچ برفی , نگهداری پیچ برفی

گیاهان بالارونده

گیاهی بسیار تند رشد با گل‌های سفید است که در تابستان پدیدار می‌شوند. به خاک با زهکش مناسب نیاز دارد و در سایه نیز رشد می‌کند اما دوست‌دار مکان آفتابی است. روش افزایش آن تیل‌گیری – خوابانیدن شاخه و تقسیم بوته است. زمان مناسب برای تقسیم بوته اول پاییز و اواخر زمستان است. پیاه به سرما مقاوم می‌باشد. با حذف گل‌های پژمرده و در صورت بارش برف، نمایی زیبا از گیاه پدید می‌آید.

گیاه پرژنو

گیاه بالارونده پیچ برفی , گیاه پیچ برفی , گل و گیاه زینتی , عکس گیاه پیچ برفی , گیاه پرژنو , پیچ برفی , عکس پیچ برفی , گل پیچ برفی , گیاهان بالارونده , گیاهان خزنده , گل های بالارونده , گل پرژنو , کاشت پیچ برفی , معرفی پیچ برفی , نگهداری پیچ برفی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0