خمس اخته ( اخته مربایی ) – ترشی گیلانی

خمس اخته یا اخته مربایی جزو تنقلاتی مانند لواشک آلو است که در گیلان نزد دخترهای مدرسه‌ای طرفداران زیادی دارد…

خمس اخته  ترشی گیلانی  طرز تهیه خمس اخته

خمس اخته گیلانی

خمس اخته , مربای گیلانی , ترشی گیلانی , طرز تهیه خمس اخته , خمس اخته گیلانی , اخته مربایی , طرز تهیه اخته مربایی , تهیه اخته مربایی , اخته خمس , طرز تهیه اخته خمس , تهیه خمس اخته , زغال اخته

ترشی گیلانی

اخته مربایی جزو تنقلاتی مانند لواشک آلو است که در گیلان نزد دخترهای مدرسه‌ای طرفداران زیادی دارد.

طرز تهیه:

زغال اخته خشک را می‌شویند و یک شب در آب می‌خیسانند تا نرم شود. روز بعد آن را گوش‌کوب می‌کوبند و له می‌کنند. هسته‌های آن را می‌گیرند و در قدح‌های بزرگ می‌ریزند و به آن نمک و گلپر می‌زنند و در مغازه‌ها و بویژه در بقالی‌ها به فروش می‌رسانند. بقال‌ها، اخته مربایی را موقع فروشروی یک تکه کاغذ می‌ریزند و به دست مشتری می‌دهند. مشتری که بچه‌ها و غالباً دخترهای محصل هستند، اخته مربایی را انگشت انگشت می‌خورند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ ترشی گیلانی

0