گراس زینتی سافیه ( سافیه سا) Pennisetum

رنگ این گیاه در فصل پاییز بسیار زیبا است…

گراس زینتی سافیه  سافیه سا  گل و گیاه زینتی  گراس های زینتی

گراس زینتی سافیه

گراس زینتی سافیه , سافیه سا , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , علف های زینتی , گراس سافیه , گراس سافیه سا , کاشت گراس زینتی سافیه , نگهداری گراس زینتی سافیه , آموز کاشت گراس سافیه , ایجاد فضای سبز

گراس های زینتی

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۱۲۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۹۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر

کاشت: کاشت بذر در اوایل بهار در گلخانه و سپس انتقال نشا (نهال بذرها)

کاربرد: تاکید در طراحی نما و چشم‌انداز

ویژگی: رنگ بسیار زیبا در پاییز – نیمه مقاوم به سرما

سافیه سا

گراس زینتی سافیه , سافیه سا , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , علف های زینتی , گراس سافیه , گراس سافیه سا , کاشت گراس زینتی سافیه , نگهداری گراس زینتی سافیه , آموز کاشت گراس سافیه , ایجاد فضای سبز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0