گراس زینتی گاورس Panicum.vigratum

این گیاه به طور طبیعی در کشتزارهای گندم می‌روید…

گراس زینتی گاورس گل و گیاه زینتی  گراس های زینتی  علف های زینتی

گراس زینتی گاورس

گراس زینتی گاورس , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , علف های زینتی , علف زینتی گاورس , عکس گراس زینتی گاورس , کاشت گراس زینتی گاورس , نگهداری گراس زینتی گاورس , شرایط نگهداری گراس گاورس , گاورس

گراس های زینتی

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

کاشت: گونه‌های یکساله با کشت بذر در هوای آزاد و گونه‌های چندساله با تقسیم بوته در بهار

کاربرد: تاکید در طراحی چشم‌انداز

ویژگی: جلوه‌های پاییزی – گل آذین آن از نوع پانیکل و باز است.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+