گراس زینتی ساقگل Miscanthus.floridulus

این گیاه چشم‌انداز زیبایی در پاییز و زمسنان دارد…

گراس زینتی ساقگل  ساقگل  گل و گیاه زینتی  گراس های زینتی

گراس زینتی ساقگل

گراس زینتی ساقگل , ساقگل , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , گراس ساقگل , علف های زینتی , عکس گراس ساقگل , کاشت گراس ساقگل , نگهداری گراس ساقگل , شرایط نگهداری گراس ساقگل , گراس میسکانتوس , میسکانتوس

گل و گیاه زینتی

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

کاشت: تقسیم ریشه در بهار یا پاییز

کاربرد: حاشیه‌کاری – کناره نهر، برکه و …

ویژگی: زیبایی چشم‌انداز در پاییز و زمسنان

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+