گراس زینتی فستوکای آبی رنگ Festuca glauca

این گیاه از خانواده Poaceae می‌باشد و در هر نوع خاک به راحتی رشد می‌کند…

گراس زینتی فستوکای آبی رنگ  گل و گیاه زینتی  گراس های زینتی

گراس زینتی فستوکای آبی رنگ

گراس زینتی فستوکای آبی رنگ , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , گراس فستوکای آبی رنگ , فستوکای آبی رنگ , عکس فستوکای آبی رنگ , علف های زینتی , علف زینتی فستوکای آبی رنگ , عکس علف فستوکای آبی رنگ , گیاه های زینتی , گل و گیاه

گراس های زینتی

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر و بیشتر

ارتفاع: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

کاربرد: کناره برکه و نهر و باغ صخره‌ای – حاشیه‌کاری

ویژگی: رنگ خاص آبی – خاکستری

گراس فستوکا

گراس زینتی فستوکای آبی رنگ , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , گراس فستوکای آبی رنگ , فستوکای آبی رنگ , عکس فستوکای آبی رنگ , علف های زینتی , علف زینتی فستوکای آبی رنگ , عکس علف فستوکای آبی رنگ , گیاه های زینتی , گل و گیاه , کاشت فستوکا , عکس فستوکا , نگهداری فستوکا

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0