معرفی گل سدوم Sedum.spectabile

این گیاه از خانواده کراسولاس‌، و نوعی کاکتوس می‌باشد…

گل سدوم  کاکتوس  عکس گل سدوم  گیاه سدوم

گل سدوم

گل سدوم , گل و گیاه زینتی , عکس گل سدوم , گیاه سدوم , گل های آپارتمانی , کاشت گل سدوم , نگهداری گل سدوم , شرایط نگهداری گل سدوم , سدوم , زمان کاشت گل سدوم , آموزش کاشت گل سدوم , آموزش گلکاری

کاکتوس ها

زمان کشت: اواخر تابستان

جوانه‌زنی: ۱۰ روز

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۲۵ سانتی‌متر

ارتفاع: ۱۰ تا ۳۵ سانتی‌متر

رنگ: سفید، صورتی

کاربرد: گیاه پوششی

ویژگی: افزایش با تیل (قلمه) در نیم‌سایه – تقسیم بوته در بهار هم به عنوان تکثیر رایج است – گیاه‌برگ زینتی

کاکتوس

گل سدوم , گل و گیاه زینتی , عکس گل سدوم , گیاه سدوم , گل های آپارتمانی , کاشت گل سدوم , نگهداری گل سدوم , شرایط نگهداری گل سدوم , سدوم , زمان کاشت گل سدوم , آموزش کاشت گل سدوم , آموزش گلکاری

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ کاکتوس ها

1+