معرفی گل گلداغ ( گل خشک ) Limonium.latifolia

زمان گلدهی این گیاه فصل تابستان می‌باشد…

گل گلداغ  گل و گیاه زینتی  عکس گل گلداغ  گلداغ  عکس گلداغ  گل لیمونیم

گل گلداغ

گل گلداغ , گل و گیاه زینتی , عکس گل گلداغ , گلداغ , عکس گلداغ , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , کاشت گل گلداغ , شرایط نگهداری گل گلداغ , نگهداری گلداغ , گل خشک , عکس گل خشک , نگهداری گل خشک , گل لیمونیم

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: اوایل بهار

محیط: آفتابی

جوانه‌زنی: ۱۵ روز

فضای لازم: ۷۵ سانتی‌متر

ارتفاع: ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

رنگ: زرد، ارغوانی، صورتی

کاربرد: گل خشک – حاشیه‌کاری – گل بریده

ویژگی: گلدهی در تابستان

گل لیمونیم

گل گلداغ , گل و گیاه زینتی , عکس گل گلداغ , گلداغ , عکس گلداغ , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , کاشت گل گلداغ , شرایط نگهداری گل گلداغ , نگهداری گلداغ , گل خشک , عکس گل خشک , نگهداری گل خشک , گل لیمونیم

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+