معرفی گل سلوی ( مریم گلی ) Salvia.azurea

گل سلوی از نوع چند ساله و گیاه بومی برزیل است…

گل سلوی  گل و گیاه زینتی  عکس گل سلوی  گل مریم گلی

گل سلوی

گل سلوی , گل و گیاه زینتی , عکس گل سلوی , گل مریم گلی , عکس گل مریم گلی , مریم گلی , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , آموزش باغبانی , شرایط نگهداری گل سلوی , نگهداری گل مریم گلی , کاشت گل سلوی , کاشت مریم گلی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: بهار – بهمن (در شاسی)

محیط: نیم‌سایه – سایه

ارتفاع: ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

جوانه‌زنی: ۱۵ روز

فضای لازم: ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر

رنگ: سرخ

کاربرد: کناره – حاشیه

ویژگی: گلدهی از تابستان تا اواخر پاییز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+