معرفی گل کوکب کوهی Rudbeckia

کوکب کوهی به خشکی و کم‌آبی مقاوم است و مراقبت و آبیاری کمی نیاز دارد…

گل کوکب کوهی  گل و گیاه زینتی  عکس گل کوکب کوهی  کوکب کوهی

گل کوکب کوهی

گل کوکب کوهی , گل و گیاه زینتی , عکس گل کوکب کوهی , کوکب کوهی , عکس کوکب کوهی , نگهداری گل کوکب کوهی , نگهداری کوکب کوهی , گل های آپارتمانی , گلگاری آسان , آموزش گلکاری , رنگ های گل کوکب کوهی , گل کوکب کوهی قرمز , گل کوکب کوهی صورتی , گل کوکب کوهی زرد , گل کوکب کوهی سفید , کاشت گل کوکب کوهی , شرایط نگهداری گل کوکب کوهی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: تابستان

جوانه‌زنی: ۲۰ روز

محیط: آفتابی

ارتفاع: ۷۵ تا ۹۰سانتی‌متر

فضای لازم: ۷۵ سانتی‌متر

رنگ: صورتی، سفید، سرخ، زرد

کابرد: حاشیه‌کاری، بستر گل، گل بریده

ویژگی: کشت در نیم‌سایه، گلدهی در تابستان تا پاییز

کوکب کوهی

گل کوکب کوهی , گل و گیاه زینتی , عکس گل کوکب کوهی , کوکب کوهی , عکس کوکب کوهی , نگهداری گل کوکب کوهی , نگهداری کوکب کوهی , گل های آپارتمانی , گلگاری آسان , آموزش گلکاری , رنگ های گل کوکب کوهی , گل کوکب کوهی قرمز , گل کوکب کوهی صورتی , گل کوکب کوهی زرد , گل کوکب کوهی سفید , کاشت گل کوکب کوهی , شرایط نگهداری گل کوکب کوهی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+