معرفی گل مخلصه Pyrethrum.roseum

این گیاه از جنس بابونه و گلی خوشبو است…

گل مخلصه  گل و گیاه زینتی  عکس گل مخلصه  رنگ های گل مخلصه

گل مخلصه

گل مخلصه , گل و گیاه زینتی , عکس گل مخلصه , رنگ های گل مخلصه , نگهداری گل مخلصه , شرایط نگهداری گل مخلصه , ویژگی گل مخلصه , گل های آپارتمانی , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گلکاری آسان

زمان کشت: بهار تا شهریور

جوانه‌زنی: ۲۰ روز

محیط: نیم‌سایه

فضای لازم: ۴۵ سانتی‌متر

ارتفاع: ۱۵ تا ۲۲ سانتی‌متر

رنگ: متنوع از جمله صورتی و طلایی

کاربرد: حاشیه‌کاری , گل بریده، بستر گل

ویژگی: گلدهی تابستان تا پاییز، کاشت در سایه آفتاب تابستان

گل و گیاه زینتی

گل مخلصه , گل و گیاه زینتی , عکس گل مخلصه , رنگ های گل مخلصه , نگهداری گل مخلصه , شرایط نگهداری گل مخلصه , ویژگی گل مخلصه , گل های آپارتمانی , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گلکاری آسان

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0