معرفی گل شقایق شرقی Papaver.oriental

شقایق شرقی نیاز به خاک خوب زهکشی شده وخنثی دارد…

گل شقایق شرقی  گل و گیاه زینتی  گل شقایق  عکس گل شقایق شرقی

گل شقایق شرقی

گل شقایق شرقی , گل و گیاه زینتی , گل شقایق , عکس گل شقایق شرقی , عکس گل شقایق , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گل های آپارتمانی , شقایق شرقی , عکس شقایق شرقی , رنگ های گل شقایق شرقی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: اوایل بهار

محیط: آفتابی

جوانه‌زنی: ۱۰ روز

ارتفاع: ۹۰ سانتی‌‎متر

رنگ: نارنجی، سرخ، عنابی، سفید، صورتی

فضای لازم: ۶۰ سانتی‌متر

شقایق شرقی

گل شقایق شرقی , گل و گیاه زینتی , گل شقایق , عکس گل شقایق شرقی , عکس گل شقایق , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گل های آپارتمانی , شقایق شرقی , عکس شقایق شرقی , رنگ های گل شقایق شرقی

کاربرد: بستر گل، حاشیه‌کاری

ویژگی: گلدهی در بهار و تابستان، انتقال بذر و نشا بسیار دشوار

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+