معرفی گل فلوکس خزه ای Phlox.subulata

نور کامل آفتاب در مرحله گلدهی گیاه مفید است…

گل فلوکس خزه ای  گل و گیاه زینتی  عکس گل فلوکس خزه ای

گل فلوکس خزه ای

گل فلوکس خزه ای , گل و گیاه زینتی , عکس گل فلوکس خزه ای , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , درباره گل فلوکس خزه ای , رنگ های گل فلوکس خزه ای , گل های آپارتمانی , گل های رونده , گل های خزنده

گل و گیاه زینتی

کشت: به وسیله استولون افزایش می‌یابد.

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۲۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر

گل فلوکس

گل فلوکس خزه ای , گل و گیاه زینتی , عکس گل فلوکس خزه ای , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , درباره گل فلوکس خزه ای , رنگ های گل فلوکس خزه ای , گل های آپارتمانی , گل های رونده , گل های خزنده

رنگ: سرخ، آبی، صورتی، سفید

کاربرد: گل خشک، حاشیه‌کاری

ویژگی: مقاوم به خشکی، گلدهی در بهار

فلوکس خزه‌ای

گل فلوکس خزه ای , گل و گیاه زینتی , عکس گل فلوکس خزه ای , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , درباره گل فلوکس خزه ای , رنگ های گل فلوکس خزه ای , گل های آپارتمانی , گل های رونده , گل های خزنده

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+