معرفی گل صدتومانی Paeonia

صدتومانی بوته‌ای کمیاب است که گل‌های زیبا و گاهی معطر دارد…

گل صدتومانی  گل و گیاه زینتی  عکس گل صدتومانی  گل های آپارتمانی

گل صدتومانی

گل صدتومانی , گل و گیاه زینتی , عکس گل صدتومانی , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , ویژگی گل صدتومانی , رنگ های گل صدتومانی , آموزش باغبانی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: کشت تیوبر (Tuber) غده در اواخر پاییز در عمق ۵ تا ۸ سانتی

محیط: آفتابی

جوانه‌زنی: متفاوت

فضای لازم: ۹۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

رنگ: سرخ، سفید، صورتی

کاربرد: بستر گل، حاشیه‌کاری، گل خشک، گل بریده

ویژگی: افزایش به وسیله بذر دشوار، گلدهی در اواخر بهار

گل های زینتی

گل صدتومانی , گل و گیاه زینتی , عکس گل صدتومانی , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , ویژگی گل صدتومانی , رنگ های گل صدتومانی , آموزش باغبانی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+