معرفی گل همروکالیس (زنبق رشتی ) Hemerocallis

کاشت این گل در زمین‌های سبک و ماسه‌ای نتیجه‌ی بهتری دارد. همچنین این گل به آب زیادی احتیاج ندارد…

گل همروکالیس  گل زنبق رشتی  گل و گیاه زینتی  عکس گل همروکالیس

گل همروکالیس

گل همروکالیس , گل زنبق رشتی , گل و گیاه زینتی , عکس گل همروکالیس , عکس گل زنبق رشتی , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , آموزش باغبانی , ایجاد فضای سبز

گل و گیاه زینتی

زمان کاشت: اواخر پاییز

محیط: آفتابی، نیم‌سایه، سایه آفتاب

جوانه‌زنی: ۱۵ روز

ارتفاع: ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

فضای لازم: ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر

رنگ: سرخ، صورتی

کاربرد: حاشیه‌کاری، بستر گل، میان درختچه‌ها، باغ صخره‌ای

ویژگی: برای افزایش دوره گلدهی از ارقام گوناگون استفاده

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0