معرفی گل رعنا زیبا – Gaillardia.grandiflora

گل زینتی رعنا زیبا به علت مدت زمان گلدهی طولانی در فضای سبز کاربرد بسیاری دارد…

گل رعنا زیبا  گل رعنا  عکس گل رعنا زیبا  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه

گل رعنا زیبا

گل رعنا زیبا , گل رعنا , عکس گل رعنا زیبا , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری , گل های زینتی , ویژگی گل رعنا زیبا , زمان کاشت گل رعنا زیبا , نام علمی رعنا زیبا

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: اوایل بهار تا شهریور

محیط: آفتابی

جوانه‌زنی: ۲۰ روز

ارتفاع: ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر

فضای لازم: ۶۰ سانتی‌متر

رنگ: زرد، سرخ

کاربرد: کناره، حاشیه، بستر، گل بریده

ویژگی: گلدهی از تابستان تا آخر پاییز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0