سروده‌ی مرحوم استاد غلامرضا کبیری در وصف بابل

اگرچه زنده یاد غلامرضا کبیری (۱۲۹۸-۱۳۸۹، شاعر و نویسنده) اهل ساری بود، اما ارادت او به مردم فرهنگ دوست بابل همیشگی بود…

غلامرضا کبیری  استاد غلامرضا کبیری  مرحوم غلامرضا کبیری  اشعار ادبی

شعر استاد کبیری درمورد بابل

غلامرضا کبیری , استاد غلامرضا کبیری , مرحوم غلامرضا کبیری , عکس غلامرضا کبیری , شعر درمورد بابل , جشنواره شلاب , شهر بابل , زنده یاد غلامرضا کبیری , شهر بهارنارنج

اشعار ادبی

اگرچه زنده یاد غلامرضا کبیری (۱۲۹۸-۱۳۸۹، شاعر و نویسنده) اهل ساری بود، اما ارادت او به مردم فرهنگ دوست بابل همیشگی بود. این ارادت البته دو طرفه بود. شاید از همین رو بود که بابلی‌ها برای نخستین بار در استان، مراسم پاسداشت این چهره‌ی ماندگار را در سال ۱۳۸۶ در جشنی به نام شلاب برگزار کردند(در مجتمع فرهنگی سینمایی بابل).

استاد کبیری در همین مراسم پاسداشت بود که در وصف مردم بابل این سروده‌ی زیبا را خواند:

ای فروغ معرفـت از سـعی والای شـــما          خــلعـت ذوق و ادب هــمسـاز بـالای شــما
آفرین بر جمع خوش‌ذوق بهار احساس‌تان        کـم بُود جـمعیتی هـم فـکر و هـمـتای شـما
شهر بابل قطب دانش، مهبط شوق و هنر       گــشت از نـیروی هـم آهـنگ و پـایای شــما
هســت بـابل برگ زرین دگـر این خـطه را         سایه افکن بر سرش تا هست طوبای شـما
دانشی مردان نامی شهر بابل هدیه کرد         خــاک ایــران ســت مــدیون هــدایای شــما
شـیخ محمد صـالح عـلامه عـالی مــقام          پــیش از او شــیخ کــبیر رفـعت افـزای شــما
از دگـــر دانشـــوران فــاضـل و بــی‌ادعا           بـــود شـعـبانـپـور فــرهومــند و دانـای شـــما
عرصه‌های علم‌وفن بالنسبه تسخیر شماست  مـــرحـبا بـر تــوده‌هـای پــیر و بـرنــای شـــما
طـرف بـابل رودتـان دارد خزان، رنـگ بـهار          باشـد این هـم جـلوه‌ی شـهر فـریبای شـــما
گیرد اینجا شعر من پایان،ببخشیدم که شد       رنــجه از پــر گویـیم طــبـع شـــکیبای شـــما
عزمتان جاوید و مهر افزون، شما را حال خوش   نرگـــس بـاغات مـا شـابــاش پـاهـای شـــما

( ۲۸ آذر ۱۳۸۶، تقدیم به بابلی های گرامی )

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ اشعار ادبی

0