معرفی گل مینای چندساله مقاوم به سرما Aster alpinus

شکل زیبای گل‌های مینا به باغ جلوه بسیار زیبایی می‌دهد…

گل مینای چندساله  مینای چندساله  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه

گل مینای چندساله

گل مینای چندساله , منای چندساله , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , مینای چند ساله , گل های آپارتمانی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: اوایل بهار

محیط مناسب آفتابی

مدت جوانه‌زنی: ۱۴ تا ۲۱ روز

فضای لازم: ۹۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۳۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

رنگ: سفید

کاربرد: باغ صخره‌ای، حاشیه‌کاری، گل بریده

ویژگی: گلدهی تابستانه

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0