معرفی گل عود قرمز Armeria

این گل زیبا به آبیاری کمی نیاز دارد و در مقابل خشکی، حشرات یا بیماری مقاوم است…

عود قرمز  گل عود قرمز  عکس عود قرمز  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه  گل آرمریا

عود قرمز

عود قرمز , گل عود قرمز , عکس عود قرمز , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: بهار، شهریور

محیط مناسب: آفتابی

مدت جوانه‌زنی: ۱۰ روز

فضای لازم: ۳۰ سانتی‌متر

رنگ: صورتی

ارتفاع: ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر

کاربرد: باغ صخره‌ای، حاشیه‌کاری، گل بریده

ویژگی: گلدهی اواخر بهار و تابستان، خاک سبک و خشک، بذرها تا استقرار کامل دانه سایه‌‌دهی شوند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0