تاریخچه شهر نور

نور که از قدیمی‌ترین شهرهای غرب مازندران است، در گذشته به سولده معروف بوده است…

شهر نور  تاریخچه نور  شهرستان نور  تاریخ نور  تاریخچه مازندران  شهرهای مازندران

تاریخچه نور

شهر نور , تاریخچه نور , شهرستان نور , تاریخ نور , تاریخچه مازندران , شهرهای مازندران , نور

تاریخ نور

نور که از قدیمی‌ترین شهرهای غرب مازندران است، در گذشته به سولده معروف بوده است. وجه تسمیه نور منتسب به رود نور است که به دلیل زلالی آب وانعکاس نور در آن به این نام خوانده شده است. شهر نور در ادوار گذشته به سبب موقعیت طبیعی و سوق‌الجیشی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است؛ وجود قلاع و استحکامات متعدد در این منطقه و کجور، مبین این ادعا است. نور درحال حاضر شهری زیبا و توسعه یافته است.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ تاریخ نور

1+