تاریخچه شهر محمودآباد

محمود آباد در گذشته، پیش بندر آمل بود و به عنوان یکی از کانون‌های حمل و نقل کالاهای تجاری ایران و روسیه ایفای نقش می‌کرد…

شهر محمودآباد  تاریخچه محمودآباد  تاریخ محمودآباد  محمود آباد  شهرهای مازندران  تاریخچه مازندران

شهر محمودآباد

شهر محمودآباد , تاریخچه محمودآباد , تاریخ محمودآباد , محمود آباد , شهرهای مازندران , تاریخچه مازندران , شهرستان محمودآباد

تاریخ محمودآباد

محمودآباد در گذشته، پیش بندر آمل بود و به عنوان یکی از کانون‌های حمل و نقل کالاهای تجاری ایران و روسیه ایفای نقش می‌کرد؛ ولی با توسعه بنادر نوشهر و انزلی از اهمیت آن کاسته شد. شهر محمود آباد امروزه یکی از شهرهای حاشیه‌ای دریای مازندران استواز تفرجگاه‌های ساحلی مناسب به شمار می‌رود. این شهر به انواع خدمات جهانگردی و گردشگاهی تجهیز شده است.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ تاریخ مجمود آباد

0