تاریخچه شهرستان سوادکوه

شهرستان سوادکوه که از ترکیب و توسعه فضاهای روستایی مناطق دره‌ای و کوهستانی شکل گرفته است، از مناظر زیبای طبیعی، اعتدال آب و هوا و پوشش گیاهی انبوه برخوردار است…

شهرستان سوادکوه  تاریخچه سوادکوه  شهر سوادکوه  سواد کوه  تاریخ سوادکوه

شهرستان سوادکوه

شهرستان سوادکوه , تاریخچه سوادکوه , شهر سوادکوه , سواد کوه , تاریخ سوادکوه , تاریخ شهرستان سوادکوه , شهرهای مازندران

تاریخ سوادکوه

شهرستان سوادکوه که از ترکیب و توسعه فضاهای روستایی مناطق دره‌ای و کوهستانی شکل گرفته است، از مناظر زیبای طبیعی، اعتدال آب و هوا و پوشش گیاهی انبوه برخوردار است و با توجه به آثار دیدنی و تاریخی جذابی همچون پل ورسک، غارهای مختلف و پل شاپور شیرگاه به یکی از کانون‌های جذب گردشگران تبدیل شده است. طبیعت این شهر کوهستانی و دره‌ای بسیار زیباست.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ تاریخ سوادکوه

0