تاریخچه شهر چالوس

چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه میانی سواحل دریای خزر واقع شده است…

شهر چالوس  تاریخچه چالوس  تاریخ چالوس  شهرستان چالوس  شهرهای مازندران

شهر چالوس

شهر چالوس , تاریخچه چالوس , تاریخ چالوس , شهرستان چالوس , شهرهای مازندران , چالوس , نام های قدیمی چالوس

تاریخ چالوس

چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه میانی سواحل دریای خزر واقع شده است. نام این شهر در گذشته‌های دور، سالوس یا شالوس بود که در پیرامون آن دو شهر کوچک دیگر به نام کبیره و کچه نیز وجود داشته است. برخی از جغرافی‌نویسان، چالوس را از آبادی‌های طبرستان دانسته‌اند. محمد بن اویس – از امرای دوره تسلط خلفای عرب – به دستور خلیفه معتصم به حکمرانی چالوس منصوب شد. محمد بن اویس در رویان (قسمتی از طبرستان) استقرار یافت و پسرش احمد را به حکومت چالوس گمارد. شهر چالوس در زمان حمله تیمور تخریب شد و سپس تا قرن‌های متمادی به صورت روستایی کوچک درآمد. این شهر در دهه اول قرن حاضر با پشتیبانی دولت وقت، آرام‌آرام به صورت شهری سازمان یافته درآمد و امروزه به شهری زیبا با امکانات گسترده و مناسب گردشگری تبدیل شده است.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ تاریخ چالوس

0