معرفی گل گرگ چهره ( گاو زبان ) Anchusa italica

جوشانده و دم‌کرده این گیاه حواس پنجگانه را تقویت کرده و بسیار نشاط‌‌آور و ضد اضطراب و وحشت است…

گل گرگ چهره  عکس گل گرگ چهره  ویژگی گل گرگ چهره  گل گاو زبان  گل های زینتی

گل گرگ چهره

گل گرگ چهره , عکس گل گرگ چهره , ویژگی گل گرگ چهره , گل گاو زبان , گل های زینتی , گل های دارویی , گل های آپارتمانی , گلکاری در خانه

گل و گیاه زینتی

زمان کشت: بهار تا شهریور

محیط مناسب: سایه نسبی

فاصله لازم: ۶۰ سانتی‌متر

بلندی: ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

کاربرد: حاشیه‌کاری، پس‌زمینه نما، گل بریده

رنگ: آیی

ویژگی: گلدهی تابستانه، بذرها را ۷۲ ساعت پیش از کشت در یخچال بگذارید.

منبعک مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0