گراس های زینتی

از لحاظ اصول طراحی گراس های زینتی به عنوان  بهترین عوامل تاکید مطرح هستند، بنوعی تاکیدی بودن نقش آن‌ها سب افزایش جذابیت عرصه و حاشیه‌کاری‌ها در فضای سبز می‌شود…

گراس های زینتی  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه  گلکاری در خانه  گل های آپارتمانی

گراس های زینتی

گراس های زینتی , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی , ایجاد فضای سبز , حاشیه کاری فضای سبز , علف های زینتی

گل و گیاه زینتی

از لحاظ اصول طراحی گراس های زینتی به عنوان  بهترین عوامل تاکید مطرح هستند، بنوعی تاکیدی بودن نقش آن‌ها سب افزایش جذابیت عرصه و حاشیه‌کاری‌ها در فضای سبز می‌شود. این گیاهان همچنین به عنوان گیاهان پوششی مناسب شناخته می‌شوند. از ویژگی‌های منحصر به فرد آنها می‌توان رنگ‌های گوناگون، شکل و بافت برگ‌ها و بخش زایشی (گل) آن‌ها اشاره کرد.
برگ‌های گراس‌های زینتی در گل‌آرایی بصورت گل خشک کارایی زیادی دارند. زیرا رنگ برگ‌هایشان در فصول مختلف از طیف تیره تا انواع رنگ‌ها تغییر می‌کند. بیشتر آنها نواحی گرم-خشک و خاک با زهکش (گذردهی) مناسب را ترجیح می‌دهند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0