سوغات و صنایع دستی ماسال

این شهرستان زیبا در استان گیلان واقع شده است. ماسال در گذشته بخشی از شهرستان تالش بوده…

صنایع دستی ماسال  سوغات ماسال  شهرستان ماسال  سوغاتی ماسال  قالی ماسال

سوغات ماسال

این شهرستان زیبا در استان گیلان واقع شده است. ماسال در گذشته بخشی از شهرستان تالش بوده و پیشینه تاریخی آن سابقه ممتد با شهرستان تالش دارد. کشاورزی (تولید ابریشم و برنج) و دامداری و صنایع دستی از منابع اقتصادی و درآمد مردم ماسال است.

دست‌بافت‌های پشمی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

نازک‌کاری و خراطی چوب

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

قالی‌بافی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

گلیم‌

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

نمدبافی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

شال‌بافی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

سفال‌سازی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

لبنیات و فرآورده‌های دامی

صنایع دستی ماسال , سوغات ماسال , شهرستان ماسال , سوغاتی ماسال , قالی ماسال , سوغات گیلان , صنایع دستی گیلان

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سوغات ماسال

0