معرفی گل عنکبوت Cleome.speciosa

پرچم‌های این گل بسیار بلند و شبیه به پای عنکبوت می‌باشد، به همین دلیل این گیاه گل عنکبوتی نام گرفته است…

گل عنکبوت  عکس گل عنکبوت  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه

گل عنکبوت

گل عنکبوت , عکس گل عنکبوت , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , آموزش گلکاری , گل های آپارتمانی , فضای سبز خانه

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

رنگ: صورتی، سفید

روش کشت: کشت مستقیم بذر در زمین اصلی

فاصله کشت: ۴۵ تا ۹۰ سانتی‌متر

کاربرد: بستر گلکاری

ویژگی: گیاهی جذاب، بویژه در باغ، منزل و ادارات

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل وگیاه زینتی

0