معرفی گل آهار Zinnia

این گیاه از تنوع رنگی زیادی برخودار است. این گیاهان از اواسط تابستان تا زمان یخبندان گل می‌دهند…

گل آهار  عکس گل آهار  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه  گل های آپارتمانی

گل آهار

گل آهار , عکس گل آهار , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی , آموزش گلکاری

 

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۲۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

رنگ: انواع رنگ‌ها

فاصله کشت: ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

روش کشت: بذر و انتقال نشاء، کشت مستقیم در زمین اصلی

کاربرد: بستر گل، گل بریده، حاشیه‌کاری

ویژگی: گلدهی عالی در تابستان و رنگ تأثیرگذار

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0