سوغات و صنایع دستی لنگرود

شهرستان لنگرود در ۶۰ کیلومتری شهر رشت واقع شده است. مردم لنگرود از قوم گیلک هستند و به زبان گیلکی (لهجه بیه‌پیشی) تکلم می‌کنند…

صنایع دستی لنگرود  سوغات لنگرود  چای لنگرود  کلوچه لنگرود  صنایع لنگرود

 

سوغات لنگرود

شهرستان لنگرود در ۶۰ کیلومتری شهر رشت واقع شده است. مردم لنگرود از قوم گیلک هستند و به زبان گیلکی (لهجه بیه‌پیشی) تکلم می‌کنند. برنج و صیفی‌جات از محصولات عمده این شهرستان است و در زمینه تولید کنف از مناطق پراهمیت گیلان است. لنگرود در صنایع فلزی از جمله صنعت تفنگ‌سازی (شکاری) دارای شهرت بوده و برخی از صنایع در آن توسعه یافته است.

چای

صنایع دستی لنگرود , سوغات لنگرود , چای لنگرود , کلوچه لنگرود , صنایع لنگرود , سوغاتی لنگرود , تفنگ لنگرود

کلوچه

صنایع دستی لنگرود , سوغات لنگرود , چای لنگرود , کلوچه لنگرود , صنایع لنگرود , سوغاتی لنگرود , تفنگ لنگرود

چادر شب بافی

صنایع دستی لنگرود , سوغات لنگرود , چای لنگرود , کلوچه لنگرود , صنایع لنگرود , سوغاتی لنگرود , تفنگ لنگرود

حصیربافی

صنایع دستی لنگرود , سوغات لنگرود , چای لنگرود , کلوچه لنگرود , صنایع لنگرود , سوغاتی لنگرود , تفنگ لنگرود

تفنگ شکاری

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سوغات لنگرود

0