معرفی گل شمعدانی Pelargonium

گل شمعدانی از سرده گیاهان گلدار است و در حدود ۲۰۰ گونه می‌باشد…

گل شمعدانی  عکس گل شمعدانی  گل و گیاه زینتی  گل های آپارتمانی

گل شمعدانی

گل شمعدانی , عکس گل شمعدانی , گل و گیاه زینتی , گل های آپارتمانی , گلکاری در خانه , گل شمعدونی

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۳۰تا ۴۵ سانتی‌متر

رنگ: قرمز، سفید، صورتی

فاصله کشت: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

روش کشت: تیل (قلمه)، بذر

ویژگی: گلدهی زیبا

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0