معرفی گل شقایق Papaver

گل شقایق گیاهی است خودرو و وحشی. دهخدا این گل را لاله نامیده است که به عربی شقایق خوانده می‌شود…

گل شقایق  گل و گیاه زینتی  عکس گل شقایق  گل و گیاه

گل شقایق

گل شقایق , گل و گیاه زینتی , عکس گل شقایق , گل و گیاه , گل های آپارتمانی , گل های وحشی , گلکاری در خانه

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۴۵ تا ۹۰ سانتی‌متر

رنگ: سفید، زرد، قرمز

فاصله کشت: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

روش کشت: کشت مستقیم بذر

کاربرد: بستر گل، گل بریده

ویژگی: کشت توده‌ای ودر عرصه‌های وسیع

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

3+