معرفی گل لابولاریا Labularia

ویژگی گل لابولاریا: گلدهی در طول تابستان، مقاوم به سرما، در واقع چند ساله‌ای استکه به جای یکساله می‌کارند…

گل لابولاریا  گل و گیاه زینتی  ویژگی گل لابولاریا  گل و گیاه

گل لابولاریا

گل لابولاریا , گل و گیاه زینتی , ویژگی گل لابولاریا , گل و گیاه , گلکاری در خانه , گل های آپارتمانی

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

رنگ: سفید، صورتی، آبی

فاصله کشت: ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

روش کشت: بذر، انتقال نشاء

کاربرد: گلدان‌های پنجره، سبد آویز، حاشیه‌کاری

ویژگی: گلدهی در طول تابستان، مقاوم به سرما، در واقع چند ساله‌ای است که به جای یکساله می‌کارند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0