سوغات و صنایع دستی ماسوله

شهرک دیدنی ماسوله در ۶۳ کیلومتری جنوب غربی رشت و ۳۵ کیلومتری غرب فومن، در غربی‌ترین ناحیه استان گیلان واقع شده است…

صنایع دستی ماسوله  سوغات ماسوله  سوغاتی ماسوله  صنایع ماسوله  شهر ماسوله   ماسوله

سوغات ماسوله

شهرک دیدنی و زیبای ماسوله در ۶۳ کیلومتری جنوب غربی شهر رشت و ۳۵ کیلومتری غرب فومن، در غربی‌ترین ناحیه استان گیلان واقع شده است. ساکنان ماسوله از قوم تالش هستند و به زبان تالشی تکلم می‌کنند و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند. مردم ماسوله بیشتر به دامداری و صنایع دستی اشتغال دارند.

چارق دوزی

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

گیوه

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

عروسک‌های پشمی

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

شیرینی محلی

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

چموش دوزی

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

بافت جوراب

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

گلیم بافی

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

گلپر

سوغات ماسوله , صنایع دستی ماسوله , سوغاتی ماسوله , صنایع ماسوله , شهر ماسوله , جاذبه های ماسوله , اماکن دیدنی ماسوله

انواع چاقو و ابزارهای فلزی

دستکش

روفرشی و دمپایی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سوغات ماسوله

0