معرفی گل شاه پسند Lantana

ویژگی گل شاه پسند: مناسب پاسیو…

گل شاه پسند   ویژگی گل شاه پسند  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه  آموزش گلکاری

گل شاه پسند

 

گل شاه پسند ,  ویژگی گل شاه پسند , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , آموزش گلکاری , گلکاری در خانه

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۵ تا ۴۵ سانتی‌متر

رنگ: زرد، آبی، قرمز

کاربرد: بستر گل، گلدان، سبد آویز

روش کشت: تیل، (قلمه)، بذر

ویژگی: مناسب پاسیو

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0