معرفی گل حنا Impatiens

ویژگی گل حنا: مناسب مکان‌های سایه‌دار…

گل حنا  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه  عکس گل حنا  ویژگی گل حنا  گلکاری در خانه

گل حنا

گل حنا , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , عکس گل حنا , ویژگی گل حنا , گلکاری در خانه

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۱۵ تا ۴۵ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر

رنگ: صورتی، قرمز، سفید مخلوط

کاربرد: حاشیه کاری، سبد آویز

روش کشت: بذر، انتقال نشاء

ویژگی: مناسب مکان‌های سایه‌دار

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0