معرفی گل عبری Iberis

ویژگی گل عبری: به عنوان گیاه پوششی هم کاربرد دارد…

گل عبری  گل وگیاه زینتی  آموزش گلکاری  آموزش باغبانی  گل و گیاه  ویژگی گل عبری

گل عبری

گل عبری , گل وگیاه زینتی , آموزش گلکاری , آموزش باغبانی , گل و گیاه , ویژگی گل عبری , عکس گل عبری

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۲۵ تا ۴۵ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر

رنگ: سفید، صورتی، قرمز

کاربرد: حاشیه‌کاری

روش کشت: بذر، نشاء

ویژگی: به عنوان گیاه پوششی هم کاربرد دارد

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل وگیاه زینتی

0