معرفی گل جاوید Helichrysum

ویژگی گل جاوید Helichrysum: به عنوان گل خشک…

گل جاوید  گل و گیاه زینتی  عکس گل جاوید  ویژگی گل جاوید  گلکاری در خانه

گل جاوید

گل جاوید , گل و گیاه زینتی , عکس گل جاوید , ویژگی گل جاوید , گلکاری در خانه , آموزش باغبانی

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر

رنگ: قرمز، زرد، سفید

کاربرد: بستر گل

روش کشت: بذر، انتقال نشاء

ویژگی: به عنوان گل خشک

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+