معرفی گل آفتابگردان Helianthus

ویژگی گل آفتابگردان Helianthus: بذرهای خوراکی…

گل آفتابگردان  گل و گیاه زینتی  آموزش گلکاری  آموزش باغبانی  ویژگی گل آفتابگردان

گل آفتابگردان

گل آفتابگردان , گل و گیاه زینتی , آموزش گلکاری , آموزش باغبانی , ویژگی گل آفتابگردان , عکس گل آفتابگردان

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۴۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

رنگ: زرد، قهوه‌ای

کاربرد: بستر گلکاری

روش کشت: کشت مستقیم بذر

ویژگی: بذرهای خوراکی

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+