به ترکمن بودنتان افتخار می کنید؟

این درد کمی نیست که امروزه برخلاف سایر اقوام ایران لباس ترکمنی را باید در همایش ها و جشنواره ها و موزه های مردم شناسی جستجو کرد و …

ترکمن ترکمنی اخبار ترکمن خبر ترکمنی اخبار گلستان اخبار شمال

ترکمن , ترکمنی , اخبار ترکمن , خبر ترکمنی , اخبار گلستان , اخبار شمال

این درد کمی نیست که امروزه برخلاف سایر اقوام ایران لباس ترکمنی را باید در همایش ها و جشنواره ها و موزه های مردم شناسی جستجو کرد و وقتی از جوان ترها علت عدم تمایل به پوشیدن لباس ترکمنی را می پرسیم, در جواب می گویند; خجالت می کشیم …

پس ما چه ترکمنی هستیم که از لباس وپوشش خود غافل شدیم و اباء داریم …

فرشاد پورمند نوشت: دوستان و همشهری های ترکمن نباید از حقایق گریخت, نباید بی تفاوت نسبت به میراث و گنجینه گذشتگان که بدست ما رسیده غفلت کرد.

لباس و پوشش تورکمن روبه نابودیست و دیری نمیگذرد که زبان ما نیز به این سرنوشت دچار شود.

مادری که وظیفه تربیت و اموزش فرزندانت را برعهده داری این چگونه تربیتی است که کودک امروزی ترکمن قدرت ادای درست زبان مادری اش را ندارد.چرا نسبت به زبان

اصیل و اجدادی خود بی اهمیت میشوید و سعی در اموزش کلماتی بغیر از زبان مادری به فرزند خود در سن پایین را دارید.

کاش میدانستید که با اینکار تیشه به ریشه وجودی خود میزنید.

هویت وجودی و ارزش های اصیلی که نسل به نسل بما منتقل شده را فراموش نکنید هریک از ما نگهبان و حافظ فرهنگ و ارزشهای خود هستیم. فرو رفتن در یک قاب جدید ما را از اصل خود دور خواهد ساخت و تبدیل خواهیم شد به موجودی بی هویت که از ریشه خود خبر ندارد.

جوان ترکمن باید با افتخار لباس ترکمن بپوشد و با همان زبان شیرین مادری اش حرف بزند. یادگیری زبان های دیگر بسیار خوب و ارزنده است بشرطی که به قیمت نابودی ارزشهای اصیل خود تمام نشود.

این وظیفه همه ماست که در حراست از فرهنگ و ارزشهای خود پایداری کنیم …

منبع: آوای ترکمن

مجله شمال گردی

2+